• Hotline: 0328.448.668 – 0834.889900
  • Tỷ giá: 3,780
comment 1

“Với nguồn hàng từ Trung Quốc, tôi đã mở rộng thị trường kinh doanh của mình. NHC Logistics đã giúp tôi xử lý mọi vấn đề liên quan đến mua hàng và vận chuyển. Họ thực sự là đối tác đáng tin cậy.”